104/2011 – Έγκριση του απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010