317/2011 – Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

317/2011 – Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

ADS3172011.pdfa