009/2012 – Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου

009/2012 – Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου

ads0092012.pdfa