029/2012 – Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου

029/2012 – Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου

ADS0292012.pdfa