409/2012 – Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Ιλίου