294/2011 – Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

294/2011 – Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

ADS2942011_.pdfa