079/2012 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)

079/2012 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)

ADS0792012.pdfa