089/2018 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16

089/2018 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16