247/2011 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

247/2011 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ADS2472011.pdfa