285/2011 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

285/2011 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ADS2852011_.pdfa