342/2011 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11

342/2011 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11

ADS3422011.pdfa