371/2016 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Ο.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ5/15

371/2016 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Ο.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ5/15