307/2017 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τη Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16