251/2017 – Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15