127/2017 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15

127/2017 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15