067/2011 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)

067/2011 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)

ADS0672011.pdfa