286/2011 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων»

286/2011 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων»

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων»

ADS2862011_.pdfa

286/2011 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων»