102/2012 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓ. Β1/07

102/2012 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓ. Β1/07

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓ. Β1/07

ADS1022012.pdfa