290/2012 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/11

290/2012 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/11