213/2018 – Έγκριση του 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού – Τελικού του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Ο.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ5/15

213/2018 – Έγκριση του 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού – Τελικού του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Ο.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ5/15