336/2018 – Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

336/2018 – Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ