297/2018 – Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15»

297/2018 – Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15»