207/2012 – Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Ε10/09

207/2012 – Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Ε10/09

Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Ε10/09

ADS2072012.pdfa