144/2016 – Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου στο Δήμο Ιλίου για Αεριοκίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών δημοτικών οχημάτων

144/2016 – Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου στο Δήμο Ιλίου για Αεριοκίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών δημοτικών οχημάτων