248/2016 – Έγκριση τροποποιημένης μελέτης και τροποποιημένων όρων διακήρυξης που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»