454/2015 – Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στο κλειστό Γυμναστήριο «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»