118/2016 – Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ για το έτος 2016.

118/2016 – Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ για το έτος 2016.