207/2019 – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς»

207/2019 – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς»