Έγκριση των προτάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ετών 2011-2014 του Δήμου Ιλίου

Έγκριση των προτάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ετών 2011-2014 του Δήμου Ιλίου

Έγκριση των προτάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ετών 2011-2014 του Δήμου Ιλίου

adsdhkepa1102011.pdfa