396/2017 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «Σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου»

396/2017 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «Σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου»

Τελευταία Νέα