163/2016 – Έγκριση υλοποίησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, έτους 2016»

163/2016 – Έγκριση υλοποίησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, έτους 2016»