002/2016 – Έγκριση υλοποίησης της εργασίας «Μνημόσυνο τιμής ένεκεν του αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψού» και διάθεση ποσού