265/2011 – Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορη κάτοικο του Δήμου, για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του απόρου και ανασφάλιστου συζύγου της και εξόδων φαρμακευτικής περίθαλψης αυτής

265/2011 – Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορη κάτοικο του Δήμου, για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του απόρου και ανασφάλιστου συζύγου της και εξόδων φαρμακευτικής περίθαλψης αυτής

Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορη κάτοικο του Δήμου, για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του απόρου και ανασφάλιστου συζύγου της και εξόδων φαρμακευτικής περίθαλψης αυτής

ADS2652011.pdfa

265/2011 – Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορη κάτοικο του Δήμου, για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του απόρου και ανασφάλιστου συζύγου της και εξόδων φαρμακευτικής περίθαλψης αυτής