467/2015 – Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του Δήμου Ιλίου από τη θεομηνία της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγεισών κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους

467/2015 – Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του Δήμου Ιλίου από τη θεομηνία της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγεισών κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους

467/2015 – Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του Δήμου Ιλίου από τη θεομηνία της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγεισών κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους