435/2015 – Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του Δήμου Ιλίου από τη θεομηνία της 22ας Οκτωβρίου 2015, για την κάλυψη άμεσων βιοτικών και στεγαστικών αναγκών

435/2015 – Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του Δήμου Ιλίου από τη θεομηνία της 22ας Οκτωβρίου 2015, για την κάλυψη άμεσων βιοτικών και στεγαστικών αναγκών