Έισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου

Έισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου

Έισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου

ADE4252010.pdfa