357/2012 – Έκδοση κανονιστικής απόφασης κατ’ άρθρο 79 ΔΚΚ για τη προστασία της υγείας των κατοίκων και περιβάλλοντος από τη λειτουργία παρανόμων κεραιών κινητής τηλεφωνίας

357/2012 – Έκδοση κανονιστικής απόφασης κατ’ άρθρο 79 ΔΚΚ για τη προστασία της υγείας των κατοίκων και περιβάλλοντος από τη λειτουργία παρανόμων κεραιών κινητής τηλεφωνίας