271/2012 – Έκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματικής μονάδας για τον κλιματισμό του Δημαρχείου»

271/2012 – Έκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματικής μονάδας για τον κλιματισμό του Δημαρχείου»

Έκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματικής μονάδας για τον κλιματισμό του Δημαρχείου»

AOE2712012.pdfa