191/2017 – Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου