034/2017 – Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίου