100/2018 – Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίου