Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση

Μετά από εισήγηση των Κοινωνικών Λειτουργών χορηγούνται έκτακτες οικονομικές επιχορηγήσεις για σοβαρούς λόγους υγείας και για έξοδα κηδείας.

Χορηγείται έκτακτο οικονομικό βοήθημα σε κατοίκους του Δήμου μας, στην περίπτωση πού αντιμετωπίζουν σοβαρή έκτακτη ανάγκη όπως έξωση από το σπίτι, διακοπή ηλεκτροδότησης, ή σοβαρών καταστάσεων. Το οικονομικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ για μία και μόνο φορά.

Πληροφορίες: Ξανθουδάκη Ευτυχία, Νέστορος 101, 1ος όροφος, 213 2030027,  213 2030014-018, koinoniki@ilion.gra