156/2012 – Έκφραση άρνησης του Δήμου για την περιβαλλοντική έκθεση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ σε διάφορες θέσεις εντός της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Αγ. Νικολάου 103 – Ίλιον

156/2012 – Έκφραση άρνησης του Δήμου για την περιβαλλοντική έκθεση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ σε διάφορες θέσεις εντός της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Αγ. Νικολάου 103 – Ίλιον

156/2012 – Έκφραση άρνησης του Δήμου για την περιβαλλοντική έκθεση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ σε διάφορες θέσεις εντός της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Αγ. Νικολάου 103 – Ίλιον