072/2011 – Έκφραση γνώμης στη διαμόρφωση πρότασης για το πλαίσιο σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

072/2011 – Έκφραση γνώμης στη διαμόρφωση πρότασης για το πλαίσιο σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έκφραση γνώμης στη διαμόρφωση πρότασης για το πλαίσιο σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ads0722011.pdfa