301/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α. Δήμου Ιλίου

301/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α. Δήμου Ιλίου

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α. Δήμου Ιλίου

ADS3012011_.pdfa