322/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗΚΕΠΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011

322/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗΚΕΠΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011