322/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗΚΕΠΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011

322/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗΚΕΠΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a