191/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

191/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

ADS1912011.pdfa