337/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

337/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

ADS3372011.pdfa