139/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2012

139/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2012

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2012

ADS1392012.pdfa