234/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑ, οικονομικού έτους 2012

234/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑ, οικονομικού έτους 2012

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑ, οικονομικού έτους 2012

ADS2342012.pdfa